Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Kenali AELB :: Piagam Pelanggan

​​​​​​​Piagam Pelanggan


Permohonan Lesen

​K​​​​​​elas​​ lesen Tempoh Piagam (dari tarikh permohonan lengkap sehingga fee lesen diminta)
BaruMembaharuhiMeminda
​​A (bahan radioaktif) 10 hari bekerja 10 hari bekerja 10 hari bekerja
A (pengilangan bahan radioaktif)
7 bulan 4 bulan 6 bulan
C (radas penyinaran)
10 hari bekerja 10 hari bekerja 10 hari bekerja
D (pengangkutan)
10 hari bekerja 10 hari bekerja 10 hari bekerja
E (Import / Eksport)
10 hari bekerja 10 hari bekerja 10 hari bekerja
H
7 bulan 3 bulan 3 bulan


Permohonan Kebenaran (Permit)

​​Bi​​l. ​ J​enis Kebenaran (Permit)Tempoh Piagam
1.Pengiktirafan pekerja sinaran3 hari bekerja
​​​​​  i. Pengendali
  ii. Perkhidmatan Juruperunding Sinaran (JPS)​
  iii. Pegawai Perlindungan Sinaran (RPO)
  iv. Penyelia (PY)
  v. Penukaran Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) ​ 2 hari bekerja
2.Kebenaran tidak melibatkan lawatan tapak5 hari bekerja
  i. Permohonan pemberhentian pekerja
​  ii. Permohonan peminjaman pekerja/radas penyinaran
  iii. Permohonan pemasangan/ pengujian/ penyelenggaraan peralatan sinaran
  iv. Permohonan Penukaran/Penambahan Alamat Syarikat
  v. Permohonan penukaran nama syarikat
  vi. Permohonan ubah lokasi radas penyinaran
  vii. Permohonan pengkelasan semula kawasan (radas penyinaran)
  viii. Permohonan pengkelasan semula kawasan (radas penyinaran)
  ix. Permohonan pergerakan bahan radioaktif
​  x. Permohonan mengimport / mengeksport radas penyinaran atau bahan radioaktif (e-Permit)
  xi. Permohonan melakukan demonstrasi/ pameran radas penyinaran
3.Kebenaran melibatkan lawatan tapak7 hari bekerja
  i. Permohonan membina/ mengguna tempat penstoran tetap/sementara bahan radioaktif
​  ii. Permohonan membina/ mengguna bilik dedahan
  iii. Permohonan melakukan kerja radiografi di kawasan awam
  iv. Permohonan menyambung guna penstoran sementara bahan radioaktif
  v. Permohonan perkongsian tempat penstoran sementara bahan radioaktif
4. Permit import/eksport peralatan sinaran (di bawah Akta 304) 3 hari bekerja


Tindakan Penguatkuasaan

​​Bil. ​ ​​​​​TindakanTempoh Piagam
​ 1.Penyelesaian terhadap sebarang tindakan penguatkuasaan (siasatan dan pendakwaan)6 bulan
2.Siasatan terhadap segala aduan berhubung aktiviti tenaga atom
Akan dimulakan dalam masa 24 jam
3.Memberitahu keputusan siasatan ke atas aduan kepada pengadu. 2 minggu


Aduan Pelanggan

Jika anda mendapati PIAGAM PELANGGAN tidak di patuhi, sila hubungi Ketua Pengarah:

Tel: 6-03-89225777   Faks: 6-03-89223685
E-mel: kplpta[a]aelb.gov.my ​​
​​