Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)En Ghazali bin Ismail
Ketua Seksyen Komunikasi dan Multimedia
e-mel : ghazali[at]aelb.gov.my
Tel : 03 8922 5722PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

1.  Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB);
2.  Membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
3.  Menjadi penasihat keselamatan ICT;
4.  Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
5.  Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom;
6.  Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
7.  Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.