Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Laman Utama
eLesen eSPP E-mel AELB Hotline PBK Media Sosial AELB Selamat, Terjamin, Terawal
Tajuk Workshop on Radiation Detection Architecture
Penganjur IAEA
Tarikh 3-7 Nov 2014
Tempat Kualu Lumpur

Tajuk Regional Workshop on Development of Model of an Integrated Management System based on GSR3/GSR part 2 and the 3rd Annual Meeting of LMSTG
Penganjur IAEA, ANSN
Tarikh 17-21 Nov 2014
Tempat Ibu Pejabat AELB

Tajuk Regional Workshop on Nuclear Safety Tailored for Regulators
Penganjur IAEA, ANSN (ETTG)
Tarikh 1-5 Dis 2014
Tempat Ibu Pejabat AELB

Sistem eLesen eSPP

Sistem eLesen eSPP

Sistem Utama AELB untuk Pemegang Lesen AELB
Seterusnya

ke Sistem eLesen eSPP​

Berita / Notis / Aktiviti Terkini

Berita / Notis Terkini 5

Segala Berita / Notis Terkini AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 16 Okt 2014

Notis Pemberitahuan AELB

Notis Pemberitahuan 0

Notis untuk Pemegang Lesen AELB sahaja
Seterusnya

Senarai Iklan Perolehan

Iklan Perolehan 0

Senarai Perolehan AELB
SeterusnyaPemegang Lesen

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan