Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Laman Utama
Tiada aktiviti terkini

Sistem eLesen eSPP

Sistem eLesen eSPP

Sistem Utama AELB untuk Pemegang Lesen AELB
Seterusnya

ke Sistem eLesen eSPP​

Berita / Notis Terkini

Berita / Notis Terkini 6

Segala Berita / Notis Terkini AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 23 Feb 2014

Notis Pemberitahuan AELB

Notis Pemberitahuan 1

Notis untuk Pemegang Lesen AELB sahaja
Seterusnya
Dikemaskini : 07 Jan 2015

Senarai Iklan Perolehan

Iklan Perolehan 2

Senarai Perolehan AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 26 Feb 2015Pemegang Lesen

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan