Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Laman Utama
Tiada aktiviti terkini

Sistem eLesen eSPP

Sistem eLesen eSPP

Sistem Utama AELB untuk Pemegang Lesen AELB
Seterusnya

ke Sistem eLesen eSPP​

Berita / Notis Terkini

AKTIVITI / Berita / Notis Terkini 9

Segala Aktiviti / Berita / Notis Terkini AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 14 Januari 2016

Notis Pemberitahuan AELB

Notis Pemberitahuan 1

Notis untuk Pemegang Lesen AELB sahaja
Seterusnya
Dikemaskini : 14 Januari 2016

Senarai Iklan Perolehan

Iklan Perolehan 0

Senarai Perolehan AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 08 Januari 2016Pemegang Lesen

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan