Organisasi beriktiraf MS ISO 9001:2008 Perlesenan dan Penguatkuasaan...

 
W3.CSS

 // UTAMA

Aktiviti / Berita / Notis Terkini

Segala Aktiviti / Berita / Notis Terkini AELB
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 
Dikemaskini : 04 Oktober 2016

Notis Pemberitahuan

Notis untuk Pemegang Lesen AELB sahaja
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 
Dikemaskini : 14 Januari 2016

Iklan Perolehan

Senarai & Keputusan Perolehan AELB
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 
Dikemaskini : 21 September 2016

 // PELESEN


Sistem Pekerja Sinaran / Peperiksaan
⍈ Maklumat lanjut klik di sini ePermit & ePermit STA
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 

Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS)
⍈ Maklumat lanjut klik di sini Aduan Radiologi
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 

Bahan Perundangan dan Panduan
⍈ Maklumat lanjut klik di sini FAQ eLesen eSPP
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 

 // AWAM

​​
            
Pencapaian Piagam Pelanggan
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 


            
Laporan Tahunan
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 
            
Transaksi "Online"
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 


            
Pertanyaan / Komen / Maklumbalas
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 
            
Maklumat Lynas
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 


            
 Aduan Awam (BPA)
⍈ Maklumat lanjut klik di sini 

 ‭(Hidden)‬ // MAKLUMAT UTAMA

 ‭(Hidden)‬ // PEMEGANG LESEN

InstagramFacebookTwitterYouTubeGoogle Map
⍈ (14 Oktober 2016)Lawatan Turun Padang YBrs En. Kua Abun, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pengkomersialan, MOSTI ke AELB

⍈ (19–20 Oktober 2016) Kolokium AELB; Organised by AELB; Vanue at AELB.

⍈ (31 October–04 November 2016) Malaysia-Thailand Cross Border Nuclear Security Exercise; Organised by AELB & OAP & IAEA; Vanue at Alor Setar, Malaysia and Sadao, Thailand.

⍈ (01–03 November 2016) National Training for Evaluation of Safety Case and Security Plan for Borehole Disposal System; Organised by AELB & IAEA; Vanue at AELB.

(16–17 November 2016) Training on Physical Protection and Security Plan for Radioactive Sources and Associated Facilities; Organised by AELB; Vanue at Hotel Sunway, Seberang Jaya, Pulau Pinang.

 KEPUASAN PELANGGAN

Maklumbalas Anda Amat Kami Hargai
Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan.
Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

Dikemaskini: 18 Oktober 2016