Laman Web Rasmi

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Laman Utama
Tajuk International Workshop on Security Management & Security Plans for Radioactive Material & Associated Facilities
Penganjur AELB dengan kerjasma IAEA
Tarikh 27 Sept - 2 Okt 2015
Tempat Hotel Park Royal, Kuala Lumpur

Tajuk Review of Initial Radon Measurements & Development of a National Radon Action Plan
Penganjur AELB
Tarikh 5 - 9 Okt 2015
Tempat Akan ditentukan kemudian

Tajuk Regional Workshop on Hazard Assessment
Penganjur AELB
Tarikh 6 - 8 Okt 2015
Tempat Hotel Everly, Putrajaya

Sistem eLesen eSPP

Sistem eLesen eSPP

Sistem Utama AELB untuk Pemegang Lesen AELB
Seterusnya

ke Sistem eLesen eSPP​

Berita / Notis Terkini

Berita / Notis Terkini 8

Segala Berita / Notis Terkini AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 17 September 2015

Notis Pemberitahuan AELB

Notis Pemberitahuan 1

Notis untuk Pemegang Lesen AELB sahaja
Seterusnya
Dikemaskini : 30 September 2015

Senarai Iklan Perolehan

Iklan Perolehan 0

Senarai Perolehan AELB
Seterusnya
Dikemaskini : 30 September 2015Pemegang Lesen

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan